öz için Türkçe-Almanca çeviriler:

selbst · diğer çevirileri

öz selbst

Ama bu özün kendisi yararlı olabilir.

Aber die Gnade selbst könnte hilfreich sein.