özel için Türkçe-Almanca çeviriler:

besondere, besonder · privat · speziell · persönlich · exklusiv · extra · spezial · eigen · spezifisch · geschlossen · diğer çevirileri

özel besondere, besonder

Sadece Bu gece için özel bir şey planladım.

Ich habe etwas Besonderes für heute Abend geplant.

Söyledim ya, özel bir durumdu.

Ich sagte doch, ein besonderer Anlass.

Özel birisi değilim ben.

Ich bin nichts besonderes.

özel privat

Sana özel bir soru sormak istiyorum.

Ich möchte Sie gerne etwas Privates fragen.

Magnussen'in özel asansöründen.

Magnussen's privater Fahrstuhl.

O bana özel.

Der ist privat.

özel speziell

Bu çok özel bir fedakârlık Bir jest. Bu benim sözümün bir göstergesi.

Dieses spezielle Opfer ist eine Geste, ein Symbol meiner Hingabe.

Size özel sashimi yemeğimizi öneriyoruz

Wir haben spezielle Sashimi-Gerichte:

Önümüzdeki pazar Sevgililer Günü ve bir şanslı hasta çok özel bir kalp çikolata alacak:

Nächsten Sonntag ist Valentinstag und ein glücklicher Patient bekommt ein sehr spezielles Schokoherz

özel persönlich

Sana çok özel bir şey söyleyebilir miyim?

Kann ich Ihnen etwas sehr Persönliches anvertrauen?

Kişisel konuşmaları, özel şeyleri.

Ich meine, persönliche Dinge.

Damon'ın özel stokundan.

Damons persönlicher Vorrat.

özel exklusiv

Çok özel bir şarabı olan bir ajansla ilgili.

Eine Agentur für einen wirklich exklusiven Wein.

Sadece KWLA'ye özel bu görüntüler profesyonel haberalma servisi Video Prodüksiyon Haberleri tarafından kaydedildi.

Dieses Material hat KWLA exklusiv von Video Production News erworben. Das ist eine professionelle Bildagentur.

Kitty, Bay Dellarowe tüm çalışmalarınla özel olarak ilgilenmek istiyor.

Kitty, Mister Dellarowe möchte all Ihre Arbeiten exklusiv übernehmen

özel extra

Sana daha önce de dedim: Özel bir muamale görmeyecek.

Ich hab's Ihnen gesagt, sie bekommt keine Extra-Behandlung.

Hey, Jackson, Bunu senin için özel hazırladık.

Hey, Jackson, wir haben das Extra für dich gemacht.

Bunu senin için özel olarak yaptım.

Ich hab das extra für dich gemacht.

özel spezial

Özel Ajan Radotti burada ne arıyor?

Was macht Spezial Agent Radotti hier?

Bu bir Bob Gibson özel gösterisidir.

Das ist ein Bob Gibson Spezial.

Sarah Graiman, ben özel ajan Carrie Rivai.

Sarah Graiman, ich bin spezial Agent Carrie Rivai.

özel eigen

Senin özel tezahürat takımınım.

Ich bin deine eigene Fanabteilung.

Bir yatı, özel bir demiryolu vagonu ve kendi diş macunu olduğu sürece.

Solange er eine Jacht hat, ein privates Zugabteil und seine eigene Zahnpasta.

Ve, kesinlikle daha çekici, özel sekreterin Janet.

Und, deutlich attraktiver, deine eigene Sekretärin, Janet.

özel spezifisch

Cinsiyeti, kandan arındırılması özel kesme yöntemleri.

Geschlecht, Blutleere spezifische Methoden des Sezierens.

Sinyal, özel mesaj içermeyen matematiksel bir dizi.

Das Signal ist eine Standardformel, ohne spezifische Nachricht.

Beni asıl rahatsız eden, hasarın bu kadar özel olması.

Mich beunruhigt, dass der Schaden so spezifisch ist.

özel geschlossen

KÜTÜPHANE ÖZEL PARTİ İÇİN KAPALIDIR

Bibliothek wegen Privatfeier geschlossen

Ya onlarla özel bir anlaşma imzalayacaksınız, ya da

Entweder Sie schließen einen Exklusivvertrag mit denen ab, oder