üçüncü için Türkçe-Almanca çeviriler:

dritter, dritte, dritt · drittens · diğer çevirileri

üçüncü dritter, dritte, dritt

Üçüncü kat, güneybatı köşe.

Dritter Stock, südwestliche Ecke.

Sağdan üçüncü koltuk.

Dritter Sitz rechts.

O Darkseid'in üçüncü kölesi.

Er ist Darkseids dritter Lakai.

üçüncü drittens

İki hafta içinde, üçüncü ceset.

Drittens Körper, zwei Wochen.

Ve üçüncüsü, gerçekten tehlikeli, tamam mı?

Und drittens ist es gefährlich, Ok?

Üçüncüsü ona koşulsuz ve geri dönülemez bir şekilde aşık olmuştum.

Und drittens, ich war bedingungslos und unwiderruflich in ihn verliebt.