üç için Türkçe-Almanca çeviriler:

drei · diğer çevirileri

üç drei

Bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on.

Eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn.

Bir, üç, dört, beş.

Eins, drei, vier, fünf.

Üç dakika geciktim.

Drei Minuten Verspätung.