üniforma için Türkçe-Almanca çeviriler:

Uniform · Uniformen · Schuluniform · diğer çevirileri

üniforma Uniform

Ya yeni bir üniformaya ihtiyacın var, ya da yeni bir boyuna.

Sie brauchen eine neue Uniform oder einen neuen Hals.

En azından o "p'tahk" üniformayı giymiyorum!

Zumindest trage ich keine pahtk-Uniform!

Üniforma al." "Anahtarları bul.

Besorge Uniform." "Finde Schlüssel.

üniforma Uniformen

Askeri üniforma giyiyorlar, gizli bir uçakla uçuyorlar.

Sie tragen militärische Uniformen, fliegen ein Geheimflugzeug.

Aletler, dişliler, kız, üniformalar

Werkzeug, Zahnräder, Mädchen, Uniformen

Bayrak yok. Üniforma yok.

Keine Flaggen, keine Uniformen.

üniforma Schuluniform

Kırmızı bir anorak gri okul üniforması ve kırmızı Wellington çizmeleri giyiyordu.

Sie trug einen roten Anorak, eine graue Schuluniform und rote Gummistiefel.

Doğru okul üniforması.

Die korrekte Schuluniform.