ünite için Türkçe-Almanca çeviriler:

einheit · Unit · diğer çevirileri

ünite einheit

Tüm üniteler, mevzilenin.

Alle Einheiten ausschwärmen.

Bu ünite hayatta kalmalı.

Diese Einheit muss überleben.

Walter Sanırım bu portatif bir hava kirletme ünitesi.

Walter, ich denke, dies ist eine tragbare Luftzersetzungs-Einheit.

ünite Unit

HIBISCUS TRAVMA ÜNİTESİ ARANIYOR

ANRUFEN HIBISCUS TRAUMA UNIT

Hibiscus Travma Ünitesi, ABD, ara.

Anrufen, Hibiscus Trauma Unit USA.