üreme için Türkçe-Almanca çeviriler:

fortpflanzung · diğer çevirileri

üreme fortpflanzung

Ama artık, üreme işe yaramıyor.

Die Fortpflanzung klappt nicht mehr.