üretken için Türkçe-Almanca çeviriler:

produktiv · fruchtbar · diğer çevirileri

üretken produktiv

Gerçek şu ki, ben üretken bir insanım.

Tatsache ist, daß ich ein produktiver Mensch bin.

Leopold Leopoldovic üretken bir sanatçıydı.

Leopold Leopoldovic, war ein produktiver Künstler.

Eğer telefonum dışarıyı arasaydı, daha üretken olurdum.

Ich wäre viel produktiver, wenn mein Telefon Auswärtsgespräche zuließe.

üretken fruchtbar

Tanrı onları kutsadı. Bereketli ve üretken olun dedi.

Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch.