ürkek için Türkçe-Almanca çeviriler:

Scheu · schüchtern · ängstlich · diğer çevirileri

ürkek Scheu

Evet, çok ürkek.

Ja, sehr scheu.

ürkek schüchtern

Bay Pierce orada acaba?" Çok ürkek.

Ist Mr. Pierce da, bitte?" Sehr schüchtern.

ürkek ängstlich

Aslında Takiguchi iyi olur ama o da ürkek biridir.

Takiguchi wäre gut, denn er ist ein ängstlicher Mann.