üssü

Kartaly Füze Üssü Chelyabinsk, Rusya

Kartali Raketenbasis Tscheljabinsk, Russland

Maalesef, bir uzay üssünde rahatsızlık yaratmak suç değil.

Leider sind Störungen einer Raumstation kein Verbrechen.

Bir gizli üs daha mı?

Noch eine geheime Basis?

Üsse geri dönün!

Zurück zur Basis!

O üs ne kadar uzaklıkta? Çok değil.

Wie weit ist diese Basis entfernt?

Onların askeri üslerini yok etmemiz gerekiyor.

Wir müssen ihre Militäreinrichtungen zerstören.

Üsse geri dönmem lazım.

Ich muss zur Basis zurück.

Her yıl yeni bir üs çıkar.

Jedes Jahr eine andere Basis.

Üsse ne kadar uzaklıktayız?

Wie weit bis zur Basis?

Broderick'in yeni üssü.

Brodericks neue Basis.