üstat için Türkçe-Almanca çeviriler:

Meister · Master · diğer çevirileri

üstat Meister

Üstat Henslowe, aktörlerinizi aldınız. Thomas Kent hariç.

Meister Henslowe, Ihr habt Eure Darsteller, ausgenommen Thomas Kent.

Bu harikulade bir tuval Üstat Phineus.

Eine schöne Leinwand, Meister Phineus.

Üstat Yoda, beni mi çağırdınız?

Meister Yoda, Sie haben mich gerufen?

üstat Master

Üstat, Ironbar'ın dediğini yap.

Master, tu was Ironbar sagt.