İlle

Ama Il-soon bir hırsız!

Aber Il-sun ist ein Dieb!

Beta Agni Il'de Federasyon kolonisinin yerleşiminden beri belirgin bir jeolojik faaliyet kaydedilmedi.

Seit der Besiedelung der Föderationskolonie gab es keine auffälligen geologischen Aktivitäten.

Kim Jong-il'in Macau hesabı mı?

Kim Jong-Ils Konto in Macao?

Se li uomini sapessino le cagioni della paura mia, capir potrebbero il mio dolor.

Se li uomini sapessino le cagioni della paura mia capir potrebbero il mio dolor

Park Il-soon'u yakalayın!

Schnappt PARK Il-sun!

Le vent se lève, Il faut tenter de vivre.

Le vent se lève. Il faut tenter de vivre.

Kuzey Kore'de Kim Jong İl tarafından esir alındılar.

Sie werden in Nordkorea von Kim Jong Il gefangen gehalten.

İl Genel Meclisi'nden Lars Rosen'le görüşmek istiyorum.

Bitte Lars Roseen vom Provinzialverband! "Ich verbinde.

Çünkü ben büyük Kim Jong İl'im.

Denn ich bin Kim Jong II.

Kim Jong İl'i durduracak kimse kalmadı.

Niemand kann Kim Jong II mehr aufhalten.