İrlanda için Türkçe-Almanca çeviriler:

Irland · diğer çevirileri

İrlanda Irland

Neden İrlanda'yı terk ettin?

Warum haben Sie Irland verlassen?

Gelecek haftaya İrlanda'ya.

Irland, nächste Woche.

Bu sabah İrlanda'ya gitmek üzere ayrıldı.

Er ist heute früh nach Irland abgereist.