İrlandalı için Türkçe-Almanca çeviriler:

Ire · diğer çevirileri

İrlandalı Ire

Galli okçular? Fransa'dan askerler? İrlandalı birlikler?

Waliser Bogenschützen, französische Heere, konskribierte Iren.

O İrlandalı pisliklere yarın baskın yapmalıyız.

Diese Iren-Wichser Wir sollten morgen zuschlagen.

Savaşan bir İrlandalı için gönlünüzden ne koparsa efendim

Ein Penny der Anerkennung, Sir. Für einen schlachterprobten jungen Iren.