İspanyolca için Türkçe-Almanca çeviriler:

Spanisch · diğer çevirileri

İspanyolca Spanisch

Neden sen İspanyolca öğretiyorsun?

Wieso unterrichten Sie Spanisch?

Aynı zamanda İspanyolca öğreniyorum.

Ich lerne auch gerade Spanisch.

İki milyon İspanyol altını.

Zwei Millionen in spanischem Gold.