İtalya için Türkçe-Almanca çeviriler:

Italien · diğer çevirileri

İtalya Italien

İtalya'da bir hafta ve bizi tekrar bir araya getirme girişimi.

Eine Woche Italien. Ein Versuch, uns wieder anzunähern.

Paris, İtalya, Danimarka.

Paris, Italien, Dänemark.

Ne zaman İtalya'ya gittin?

Wann warst du in Italien?