İtalyan

En azından o İtalyan aygırıyla görüşmeyi kesti.

Wenigstens ist dieser italienische Hengst abgemeldet.

İtalya'da bir hafta ve bizi tekrar bir araya getirme girişimi.

Eine Woche Italien. Ein Versuch, uns wieder anzunähern.

İtalya, Fransa, Almanya, Lüksemburg Ödeyeceğim

Italien, Frankreich, Deutschland lch zahle.

Cesur bir İtalyan ancak bir hilkat garibesidir.

Ein tapferer Italiener ist ein Sonderling.

Siraküza düşerse bütün Sicilya düşer, sonra da İtalya.

Wenn Syrakus fällt, dann fällt erst Sizilien, dann Italien.

Evet, İtalyan kadınlarının hiddetinden haberim var.

Ich habe gehört, Italienerinnen seien ziemlich grimmig.

İtalyan golf ayakkabıları, yeni giysiler, golf arabası.

Italienische Golfschuhe, neue Kleider, neuer Wagen.

İtalyanca ya da İrlandaca'ydı sanırım.

Italienisch oder irisch, glaube ich.

Hayır ama İtalyanca alıyorum.

Nein. Aber ich lerne ltalienisch.

Beni anladın seni İtalyan serseri?

Haben Sie mich verstanden Sie Hurenitaker?