ışınlayıcı

Bir ışınlayıcı iz analizi de, gerçekte ne kadar zaman geçtiğini gösterebilir.

Eine Transporterspurenanalyse könnte auch zeigen, wie viel Zeit wirklich vergangen ist.

Köprü, bütün ışınlayıcıların kumandasını buraya aktarın.

Brücke, alle Transporterfunktionen nach Zehn-Vorne übertragen.

Üzgünüm Picard, Dr Pulaski'nin ışınlayıcı izini sildik.

Ich bedaure. Wir haben Dr Pulaskis Transporteraufzeichnungen gelöscht.

Bay Jonas, ışınlayıcılara hemen ihtiyacımız var.

Mr Jonas, wir brauchen den Transporter sofort.

Bilgisayar, ışınlayıcı sarkaçı için sürekli taramayı başlat.

Computer, permanente Scans des Transporteroszillators initiieren.

Daha önce bir ışınlayıcı üzerinde böyle bir oynama görmedim.

Ich sah noch nie einen so notdürftig geflickten Transporter.

Bu bir ışınlayıcı değil.

Es ist kein Transporter.

Aşağıdan ışınlayıcı sinyalini güçlendirebilirim. Bu işi bir kişi başarabilir.

Mit verstärktem Beschränkungsstrahl könnte es eine Person schaffen.

Ama bu ışınlayıcı, Hobii'lerin ve belki de Mostral'ların bana katılmaları için ikna etmeye yetecektir.

Aber der Transporter überzeugt vielleicht die Hobii davon, sich mir anzuschliessen. Und möglicherweise auch die Mostral.

Mr. Spock, ışınlayıcının devrelerini kontrol et.

Mr. Spock, lassen Sie die Transporterschaltkreise überprüfen.