ırksal

Ne zamandan beri "sundurma maymunu" ırksal bir aşağılama oldu?

Seit wann ist "Bananenfresser" plötzliche eine rassistische Beleidigung?

Belki de başka bir ırk başarmıştır.

Vielleicht hatte eine andere Rasse Erfolg.

Yeni bir ırk.

Eine neue Rasse.

Doğuştan hiçbir hakkı ve mirası olmayan bir ırk görüyorum.

Ich sehe eine Rasse ohne Geburtsrecht, ohne Erbe.

Bir uzaylı ırkı.

Eine fremde Rasse.

İnsanlar güzel bir ırk değil.

Menschen keine gute Rasse.

Bazen bir ırk, bazen diğeri.

Manchmal diese Rasse, manchmal jene.

Karışık ırk daha güçlüdür.

Gemischtes Blut ist stärker.

Eğer kültürel antropolojinin, ırk meselesinde

Wenn kulturelle Anthropologie in der Rassendebatte

Amerikalılar çok dayanıklı bir ırk.

Eine zähe Rasse, diese Amerikaner.