ısı için Türkçe-Almanca çeviriler:

Wärme · Hitze · Körpertemperatur · Temperatur · Sonnenenergie · Körperwärme · diğer çevirileri

ısı Wärme

Sürtünme ısı yaratır. Isı da ateşi yaratır.

Reibung erzeugt Wärme, und Wärme erzeugt Feuer.

Nefes almak için havaya ihtiyacımız var. Suya, ısıya, yemeğe.

Wir brauchen Luft zum Atmen, Wasser, Wärme, Essen.

Bu oldukça basit, sıcak bir vücut ısı kaybedince

Es ist ganz simpel, so wie ein Körper Wärme verliert.

ısı Hitze

Limacoid dondurucu jeli, donma-uykusu için vücuttan ısı çeker.

Das Limacoidea Ruhezustand-Gel, entzieht dem Körper Hitze für den Cryoschlaf.

Dondurucu jel, T.A.L. işlemci çekirdeğinin ısısını çekebilir mi?

Könnte das Ruhezustand-Gel, die Hitze von dem Linsen-Prozessor abziehen?

ısı Körpertemperatur

Vücut ısıları yükseliyor.

Die Körpertemperatur steigt.

Vücut ısısını düşürmek için.

Um die Körpertemperatur zu senken.

ısı Temperatur

Bu ısı derecesi önemli mi?

Ist die Temperatur wichtig?

Bilgisayar, ısıyı beş derece arttır.

Computer, Temperatur um fünf Grad erhöhen.

ısı Sonnenenergie

Icarus ısı izini takip edecek ve güneşin gücünü toplayacak.

Ikarus verfolgt die Wärmespur und bündelt die Sonnenenergie.

ısı Körperwärme

Yağ tabakası vücut ısısını diğer insanlardan daha iyi izole ediyor.

Die Fettschicht isoliert die Körperwärme viel besser als bei Menschen.