şöyle için Türkçe-Almanca çeviriler:

dann · so · hier · wie · folgendermaßen · diğer çevirileri

şöyle dann

Ben de şöyle dedim:

Dann habe ich gesagt:

Belki bu sıkıcıdır." Ve sonra o şöyle dedi;

Vielleicht ist das langweilig." Und dann sagte sie,

Sonra ne olduğunu kimse bilmiyor ama, benim sevdiğim versiyon şöyle;

Keiner weiß, was dann geschah, aber meine Lieblingsversion geht so:

şöyle so

Belki de bir bebek gibi ağlamalıyım. Şöyle:

Ich könnte wie ein Baby glucksen, ungefähr so

Ben de şöyle bir şeyler dedim:

Ich sagte dann so etwas wie

Şöyle de bir şey var, değil mi?

Da gibt es so eine Sache, oder nicht?

şöyle hier

Efendim, lütfen, şöyle buyurun.

Sir, bitte, hier entlang.

Şöyle ki Linwood Memorial Hastanesi Randolph, New York.

Hier ist der Deal Linwood Memorial Hospital, Randolph, New York.

Ama şöyle bir şey var.

Aber hier ist die Sache.

şöyle wie

Belki de bir bebek gibi ağlamalıyım. Şöyle:

Ich könnte wie ein Baby glucksen, ungefähr so

Ben de şöyle bir şeyler dedim:

Ich sagte dann so etwas wie

Ve doktor şöyle der: "Ne zamandır bu sorununuz var?

Der Arzt sagt: "Wie lange haben Sie dieses Problem schon?

şöyle folgendermaßen

Peki. O zaman şöyle oluyor.

Okay, also es läuft folgendermaßen.

Tamam, şimdi şöyle yapıyoruz.

OK. Wir machen das folgendermaßen.

Şöyle oldu, bana şöyle oldu

Bei mir war es folgendermaßen