şüphe için Türkçe-Almanca çeviriler:

zweifeln, Zweifel · Verdacht · misstrauen · Bedenken · zweifelhaft · Skepsis · diğer çevirileri

şüphe zweifeln, Zweifel

Artık şüphe yok.

Keine Zweifel mehr.

Hiç şüphe etmeden ikinci bir kez düşünmeden.

Ohne einen Zweifel, ohne reifliches Überlegen.

Şüphelerim var ama

Ich habe Zweifel, aber

şüphe Verdacht

Ama bazı şüphelerim var.

Aber ich habe einen Verdacht.

Suyun altında kaldı ve hiç şüphe çekmedi.

Er blieb unter Wasser und entfachte niemals Verdacht.

Iris bir şeylerden şüpheleniyor.

Iris hat Verdacht geschöpft.

şüphe misstrauen

Şüphe ve güvensizlik.

Misstrauen und Verdacht.

Odo, sende benim şüphe ve korku anlayışımı temsil ediyorsun.

Odo, Sie repräsentieren mein Misstrauen und meine Angst.

Şimdi ne düşünüyorsun Bayan Şüpheci?

Was sagst du jetzt, Miss Misstrauen?

şüphe Bedenken

Mümkün ve tehlikeli Yani eğer şüphelerin varsa

Aber möglich und gefährlich, also wenn du Bedenken hast

Whistler hakkında şüpheleri var.

Er hat Bedenken wegen Whistler.

şüphe zweifelhaft

Şüpheli kaynaklardan marjinal kalite.

Leidliche Qualität aus zweifelhaften Quellen.

şüphe Skepsis

Bir şüphe seziyorum Tony.

Ich spüre Skepsis, Tony.