şüpheci için Türkçe-Almanca çeviriler:

skeptisch · diğer çevirileri

şüpheci skeptisch

Ben şüpheci biriyim.

Ich bin skeptisch.

Neden hep böyle şüpheci olmak zorundasın?

Wieso musst du immer so skeptisch sein?

Çünkü şüphe duyan bir zekan var.

Weil du eine skeptische Denkweise hast.