şaşırtıcı için Türkçe-Almanca çeviriler:

überraschend · erstaunlich · verblüffend · unglaublich · atemberaubend · rätselhaft · diğer çevirileri

şaşırtıcı überraschend

Onu şaşırtacak bir şey. Ama bir süper ajanı nasıl şaşırtabilirsin ki?

Ich muss sie überraschen, aber wie kann ich eine Super-Spionin überraschen?

Şaşırtıcı bir şekilde peynir de yenebilir.

Der Käse ist auch überraschend genießbar.

Sayın Başbakan, bu haber hepimizi çok şaşırttı.

Mr. Premierminister, Diese Nachricht hat uns alle überrascht.

şaşırtıcı erstaunlich

Oldukça şaşırtıcı, değil mi?

Ziemlich erstaunlich oder?

Bu çok şaşırtıcı ve inanılmaz, ama

Es ist erstaunlich und unglaublich, aber

Korkutucu, sümüksü ve şaşırtıcı derecede kokulu.

Furchterregend, schleimig und erstaunlich stinkend.

şaşırtıcı verblüffend

Sizi şaşırtıyor muyum?

Ich verblüffe Sie?

Jeofizik Konferansı'nı şaşırtacak bir bildiriniz olacak.

Sie können die interstellare geophysische Konferenz verblüffen.

Tüm bu şey, şaşırtıcı.

Es ist wirklich verblüffend.

şaşırtıcı unglaublich

Şaşırtıcı derecede iyi bir dinleyici.

Er ist ein unglaublich guter Zuhörer.

Sen çok şaşırtıcı birisin.

Du bist wirklich unglaublich.

Bu çok şaşırtıcı ve inanılmaz, ama

Es ist erstaunlich und unglaublich, aber

şaşırtıcı atemberaubend

Aslan Atlas ve şaşırtıcı Cirque Nu de Paris.

Der Löwe Atlas und der atemberaubende Cirque Nu de Paris!

Evet çünkü sen şaşırtıcı derecede güzel bir kadınsın.

Ja, weil du eine atemberaubend schöne Frau bist.

Toplamda, rakamlar gayet şaşırtıcı.

Die Gesamtzahl ist atemberaubend.

şaşırtıcı rätselhaft

Üçüncü kadının öldürülmesiyle polis şaşırdı

Dritter Frauenmord für Polizei rätselhaft