şahidi

Fakat, bir şahidi indirirsen

Aber einen Zeugen kaltzumachen,

Nicholas Orman'ın sağlam şahidi var.

Nicholas Orman hat ein grundsolides Alibi.

İlle dediler Müzeyyen abla nikah şahidi olsun.

Müzeyyen Abla soll unbedingt Trauzeugin sein, sagen sie.

Efendim, bu kadın saldırılardan birinin görgü şahidi.

Sir, diese Frau war Augenzeugin bei einem der Angriffe.

Peder Logan'ın artık şahidi var, değil mi, Willy?

Pater logan hat doch jetzt sein alibi, nicht wahr, willy?

Bir milyon tane şahidi var.

Dafür gibt es eine Million Zeugen.