şahit için Türkçe-Almanca çeviriler:

Zeuge · zeugin · Augenzeuge · diğer çevirileri

şahit Zeuge

Ölü polisler. O kadar şahit.

Tote Bullen, viele Zeugen

Kamera yok, şahit yok.

Keine Kameras, keine Zeugen.

Şahit sizin, Bayan Shaw.

Ihr Zeuge, Miss Shaw.

şahit zeugin

Kadın şahit Burada mı?

Zeugin sie ist hier?

Bir şahiti var.

Aber eine Zeugin.

Bu kız kötü bir şahit, John.

Sie ist eine schlechte Zeugin, John.

şahit Augenzeuge

Linus Gustafsson, Benny'nin cinayetine şahit oldu.

Linus Gustafsson, Augenzeuge. Kurt Sandström.