şaka için Türkçe-Almanca çeviriler:

Witze, Witz · scherzen, Scherz, Scherze · Spaß · Streich · Späße · diğer çevirileri

şaka Witze, Witz

Onun için her şey koca bir şaka.

Alles ist ein großer Witz für sie.

Şaka yapıyorsun değil mi? Hayır.

Da-Das ist ein Witz, oder?

Hayır, hayır, bu bir şaka değil mi?

Nein, nein, das ist ein Witz, oder?

şaka scherzen, Scherz, Scherze

Ben de şaka yapmıyorum.

Ich mache keine Scherze.

! Sence şaka yapıyorum?

Meinen Sie, ich mache Scherze?

Hayır, şaka yapıyorsun, bence bu seksi.

Nein sie scherzen, ich finde es heiß.

şaka Spaß

Her şey şaka sizin için?

Ist für Sie alles ein Spaß?

Sence şaka yapıyorum?

Denkst du, ich mache Spaß?

Ne? Şaka yapıyor.

Er macht Spaß.

şaka Streich

Klasik varoş hırsızın veya Martha Stewart'ın bir şakası olabilir.

Entweder der klassische Vorstadteinbrecher oder ein Streich von Martha Stewart.

Birinci sınıf şakaları gelenekseldir ama bunlar başka bir şey.

Anfänger-Streiche sind eine Tradition, aber das ist etwas anderes.

Çamaşırları, ev ödevleri, şakaları, sıçmak, sıçmak ve sıçmak.

Wäsche, Hausaufgaben, Streiche, Kacke, Kacke und Kacke.

şaka Späße

Gagarin böyle şakalar yapar..

Gagarin macht immer solche Späße.