şans için Türkçe-Almanca çeviriler:

Glück · Chancen, Chance · Pech · Möglichkeit · Zufall · Aussichten, Aussicht · Fügung · Los · Schicksal · diğer çevirileri

şans Glück

Ama sana iyi şanslar diliyorum.

Aber ich wünsche Ihnen viel Glück.

İyi şanslar, kaçak.

Viel Glück, Läufer.

İyi şanslar, Johnny.

Viel Glück, Johnny.

şans Chancen, Chance

Ona ikinci bir şans vermek istiyorum.

Ich will ihm eine Zweite Chance geben.

Ama bize ikinci bir şans daha tanındı.

Aber uns wurde eine zweite Chance anvertraut.

İkinci şans yok.

Keine zweite Chance.

şans Pech

Kötü şans, ahbap!

Pech gehabt, Kumpel!

Kötü şans Sheldon.

Pech gehabt, Sheldon.

Bu kötü şanstır, dostum.

Das ist Pech, Kumpel.

şans Möglichkeit

Bu bir fedakarlık değil, bir şans.

Es ist kein Opfer, sondern eine Möglichkeit.

Marge, bir kadın ikinci kez tekrar evlenirken sadece bir kez şans bulur.

Marge, eine Frau bekommt nur einmal die Möglichkeit für eine zweite Wiederheirat.

Racnoss İmparatoriçesi, sana son bir şans veriyorum.

Königin der Racnoss, ich gebe dir eine letzte Möglichkeit.

şans Zufall

Bu şanslı bir tesadüf değildi, değil mi?

Das war kein glücklicher Zufall, oder?

Seni buraya getiren bir tesadüf mü, şans yoksa strateji mi?

War es Zufall, Glück oder Strategie, das Sie herbrachte?

Sadece şanslı bir tesadüf.

Nur ein glücklicher Zufall.

şans Aussichten, Aussicht

Bir delikanlı için ne güzel bir yaşam, ne büyük şans.

Was für Aussichten! Was für ein Leben für einen jungen Mann!

şans Fügung

Ve bizim için, şanslı andır.

Und eine glückliche Fügung für uns.

şans Los

Hadi bana bir şans daha ver.

Los, gib mir noch 'ne Chance.

şans Schicksal

İstersen kader de şans de, karma de inanıyorum ki herşeyin bir sebebi vardır.

Nenn es Schicksal nenn es Glück, nenn es Karma ich glaube, daß alles Vorbestimmung ist.