şarkı için Türkçe-Almanca çeviriler:

Lieder, Lied · Song · Liebeslied · Gesang · Titel · Weihnachtslied · Kinderlied · Single · Titelsong · diğer çevirileri

şarkı Lieder, Lied

Bu şarkı fantastik beden eğitimi hocamıza adanmıştır.

Dieses Lied widmen wir unserem fantastischen Sportlehrer.

Bazı şarkılar yaşlanmıyor, değil mi?

Einige Lieder werden nie unmodern, oder?

Bize şarkı söyle.

Singt ein Lied.

şarkı Song

Hayır onlara bir Jude Hays şarkısı verdim.

Nein, ich habe ihnen einen Jude-Hays-Song gegeben.

Çok güzel bir şarkı.

Es ist ein schöner Song.

Bu şarkı kötü,tamam mı?

Der Song ist scheisse, ok?

şarkı Liebeslied

İzninizle. Bir aşk şarkısı söyleyeceğim, bazı dostlarım için.

Ich singe ein Liebeslied für ein paar meiner Freunde.

Bu bir aşk şarkısı mı?

Ist es ein Liebeslied?

Aşk şarkısı gibi görünüyor.

Es klingt wie ein Liebeslied.

şarkı Gesang

Bu şarkı da nereden geliyor?

Woher kommt denn der Gesang?

Hayat daha eğlenceli böyle daha umutlu şarkı söyleyerek.

Das Leben ist lustiger Es ist weniger trostlos Mit Gesang

Şarkı sesi duyuyorum ama orada kimse yok

Ich höre Gesang, und keiner ist da

şarkı Titel

Ama bütün şarkıların isimlerinde ya İsa var ya da balonlar.

Aber all diese Lieder haben "Jesus"oder" Luftballons" im Titel.

Bu bir Abba şarkısının adı değil mi?

Ist das nicht ein Titel von einen Abba Song?

Şimdi de şarkı adlarını sayıyorsun.

Jetzt zählst du mir Song-Titel auf.

şarkı Weihnachtslied

Şimdi bir Noel şarkısı zamanı.

Es ist Zeit für ein Weihnachtslied.

Hillier Okulu şimdi de özel Noel şarkısını sunacak.

Jetzt präsentiert Ihnen die Hillier School ihr Weihnachtslied.

şarkı Kinderlied

Bu şarkı bir çocuk şarkısına benziyor.

Dieses Lied. Es klang wie ein Kinderlied.

şarkı Single

Sadece üç şarkılı bir CD. Bir single.

Es ist nur eine CD Single mit drei Songs.

şarkı Titelsong

Temel Reis, hani şarkıda anlatıldığı gibi, bir denizci.

Popeye ist, der Titelsong erzählt es uns, ein Seemann.