şekil için Türkçe-Almanca çeviriler:

Arten, Art · Form · gestalten, Gestalt · Möglichkeit · diğer çevirileri

şekil Arten, Art

Bu yeni tarikat, Joe Carroll'un yeni fan kulübü olabilecek en kötü şekilde ün arıyorlar.

Dieser neue Kult, dieser Fan-Club von Joe Carroll, sucht Ruhm in der schlimmstmöglichen Art.

Düşündüm ki, siz belki göze batmayacak bir şekilde

Ich dachte, Sie könnten vielleicht auf unauffällige Art und Weise

Sonra bu şekilde, bir çeşit disko tarzı.

Und dann in einer Art Disco-Schnecke.

şekil Form

Çok-şekilli, gördün mü?

Multi-Form, sehen Sie?

Geometrik bir şekil bilgisayar sistemini nasıl çökertebilir?

Wie legt eine geometrische Form ein Computersystem lahm?

Ayrıca çok da karmaşık bir şekilleri var.

Sie haben außerdem eine komplizierte Form.

şekil gestalten, Gestalt

Dün parkta, çok büyük kara bir şekil gördüm.

Gestern sah ich im Park eine riesige dunkle Gestalt.

Ve ilerde bir şekil gördün.

Du sahst eine Gestalt.

Pelte şekilli yaratıklar Andromeda galaksisindeki Skyron gezegeninden geliyor.

Kreaturen in Blancmanger-Gestalt, kommen vom Planeten Skyron in der Andromeda-Galaxie.

şekil Möglichkeit

Herkesin bir şekilde rahatlamaya ihtiyacı vardır.

Jeder braucht eine Möglichkeit, aus sich herauszugehen.