şelaleler

Ben altından heykeller ve şelaleler görmeyi umuyordum.

Ich hatte goldene Statuen erwartet, Wasserfälle.

Dağlar, şelaleler, şehir meydanı.

Berge, Wasserfälle, dieser Palast.

Bütün o şelaleler ve gemi kalıntıları nerede?

Wo sind all die Wasserfälle und Schiffswrack-Lagunen?

Evet, biliyorum ama bunda şelaleler ve çatı penceresi var.

Ja, ich weiß, aber dieses hat Springbrunnen und Dachfenster.

Edward Rawley Banner İkiz Şelaleler, Idaho'dan.

Edward Rawley Banner aus Twin Falls, Idaho.

Ne kadar zamandan beri görüşmedik? "Şelaleler"den beri mi?

Wie lange haben wir uns nicht gesehen seit "Katarakte"?