şeyler için Türkçe-Almanca çeviriler:

Sachen · Kram · diğer çevirileri

şeyler Sachen

Sizinle tanışmak benim için çok önemli bir şey.

Sie kennenzulernen ist eine wirklich große Sache für mich.

Kendini geliştirme harika bir şeydir.

Selbsterkenntnis ist eine wunderbare Sache.

Hey, Danny. Bir şey daha var.

Hey, Danny, eine Sache noch.

şeyler Kram

Çünkü şey son zamanlarda epey ekspresyonizm çalışması yaptım.

Ich hab in letzter Zeit viel expressionistischen Kram gemacht.

Evet, o bir yazardı. Kısa hikayeler, korku şeyleri falan.

Ja, er war ein Schriftsteller Kurzgeschichten, Horror Kram.

İçtik, konuştuk, diğer şeyleri yaptık.

Wir tranken, redeten und anderen Kram.