şiir için Türkçe-Almanca çeviriler:

Gedichte, Gedicht · Poesie · Lyrik · Liebesgedicht · diğer çevirileri

şiir Gedichte, Gedicht

Ben de bu konuda bir şiir yazmıştım.

Ich habe ein Gedicht darüber geschrieben.

Vaazlar, şiir gibi.

Predigten sind Gedichte.

Kızgın şiirler demek.

Ah, wütende Gedichte.

şiir Poesie

Belki de seninle şiir şahinim vasıtasıyla haberleşebilirim.

Vielleicht kann ich Sie kontaktieren, durch meinen Poesie-Falken.

Tehlikeli değil mi? Hayır, bu bir stil ve şiir işidir.

Nein, es geht um Stil und Poesie, und Poesie ist niemals gefährlich.

Çok kötü bir şiir, Kaptan.

Sehr schlechte Poesie, Captain.

şiir Lyrik

Metafizik şiir söz konusu, modern roman değil.

Das ist metaphysische Lyrik, kein moderner Roman.

Bugünlük bu kadar şiir yeter.

Das ist genug Lyrik für heute.

İngiliz dilindeki en zor şiirler.

Die schwierigste Lyrik der Anglistik.

şiir Liebesgedicht

Aslında o Pablo Neruda adında bir adamın aşk şiiri.

Das ist ein Liebesgedicht von einem Mann namens Pablo Neruda.