şimdiye kadar için Türkçe-Almanca çeviriler:

bis jetzt · bisher · noch · bislang · diğer çevirileri

şimdiye kadar bis jetzt

Ama şimdi tanınmayacak kadar yanmış hâldeler.

Jetzt sind sie bis zur Unkenntlichkeit verbrannt.

Şimdiye kadar hiçbir şey bulamadılar.

Bis jetzt haben sie nichts gefunden.

Şimdiye kadar hiç, ama

Bis jetzt noch nie, aber

şimdiye kadar bisher

Ayuzawa'nın katilleri şimdiye kadar buraya gelmiş olmalıydı.

Ayuzawas Häscher müssten längst hierher gekommen sein. Doch bisher

Şimdiye kadar sana ne kadar verdim?

Wie viel habe ich Ihnen bisher gezahlt?

Şimdiye kadar ne kadar topladın?

Wie viele haben Sie bisher gesammelt?

şimdiye kadar noch

Şimdiye kadar hiç, ama

Bis jetzt noch nie, aber

Şimdiye kadar hiç böyle et görmedim.

Ich habe noch nie solches Fleisch gesehen.

Bu son prova ve şimdiye kadar Widmark'ın söyleyebildiği bir şarkı yok.

Es ist die Generalprobe, und bis jetzt hat Widmark noch keine einzige Note gesungen.

şimdiye kadar bislang

Bu şimdiye kadarki en büyük yardım girişimimiz.

Das ist unser bislang größter Versorgungseinsatz.

Peki Polis şimdiye kadar ne yaptı?

Und was tat die Polizei bislang?