şirin için Türkçe-Almanca çeviriler:

süß · hübsch · Schlumpf · niedlich · schön · nett · reizend · urig · bezaubernd · charmant · diğer çevirileri

şirin süß

Ben seni hep şirin bulurum.

Ich finde dich immer süß.

Tatlım bence şirin bir şey.

Schatz, ich finde, es ist süß.

Çok şirin. Değil mi?

Das ist süß, oder?

şirin hübsch

Ben hep şirin olmak istedim.

Ich wollte immer hübsch sein.

Orada da küçük şirin kız arkadaşın Caroline var.

Da ist deine kleine hübsche Freundin Caroline.

Ve senin güzel şirin bir boynun var.

Und du hast einen sehr hübschen Hals.

şirin Schlumpf

Haggis gerçek Şirin.

Hauie echter Schlumpf.

Selam Hikâyeci Şirin!

Hey, Erzähler Schlumpf!

Sen iyi bir şirinsin, Şirin Baba.

Du bist ein guter Schlumpf, Papa.

şirin niedlich

Hayır, hayır. Bence çok şirin.

Nein, nein, ich finde sie niedlich.

Şimdi kim daha şirin?

Wer ist jetzt niedlicher?

Ben onu şirin buluyordum.

Ich fand ihn niedlich.

şirin schön

Güzel çiçek kız kardeşim kadar şirin.

Wunderschöne Blume, schön wie meine Schwester

Şirin balık, değil mi?

Ein schöner Fisch, oder?

Ama o zamanın kostümleri çok daha şirin.

Aber diese alten Kostüme sind so viel schöner.

şirin nett

Küçük şirin bir parti, Turtle.

Nette kleine Party, Turtle.

Ben sadece şirin bir köy ve bir aile istemiştim.

Ich wollte nur ein nettes Dorf und eine Familie.

Johnny çok şirin bir isim.

Johnny ist ein netter Name.

şirin reizend

Kızınız gerçekten çok şirin biri Bay Celestine.

Ihre Tochter ist reizend, Mr. Celestine.

Temiz Pelikan. Şirin..

Sauberer Pelikan", reizend.

şirin urig

Tüm bu şirin kasabaların aynı ismi paylaşan aileleri.

Alle diese urigen Städte. So viele Familien haben dieselben Namen.

şirin bezaubernd

Bu çok şirin, sevdim bunu.

Das ist bezaubernd, ich liebe es.

şirin charmant

Sen şirin, akıllı ve tatlısın.

Du bist süß, gebildet und charmant.