şirket için Türkçe-Almanca çeviriler:

Firmen, Firma · Unternehmen · Gesellschaften, Gesellschaft · Betrieb · Kompanien, Kompanie · diğer çevirileri

şirket Firmen, Firma

Büyük ihtimalle bu şirketler hiçbir şey yapmıyordu.

Höchstwahrscheinlich haben diese Firmen nichts gemacht.

Ve bu şirket için de bunu istiyorum.

Und das möchte ich für diese Firma.

Bu şirketin arkasında kim var?

Wer steckt hinter dieser Firma?

şirket Unternehmen

Yepyeni bir başlangıç ​​şirket bir teklifi ile ilgili e-postaları elde etti.

Kept immer E-Mails ueber ein Jobangebot bei einer brandneuen Startup-Unternehmen.

Büyük bir Britanya şirketi.

Ein großes britisches Unternehmen.

Viktor Azimoff'un şirketi.

Viktor Azimoffs Unternehmen.

şirket Gesellschaften, Gesellschaft

Ve elbette ki, süper bilgisayar yazılımı geliştirmek için Haidon şirketinin yeniden numaralandırılması.

Und natürlich die Umnummerierung von der Haidon-Gesellschaft zur Entwicklung der Super-Computersoftware.

Havaalanı idaresi, Havacılık Dairesi ve şirketler hepsi yalancı ve düzenbaz.

Also, das Flughafenmanagement, die FAA, und die Gesellschaften sind alle Lügner und Betrüger.

Şirket toplumu yenilmez bir kaderdi, maddesel bir hayal dünyası.

Die Korporations Gesellschaft war unvermeidbar eine materielle Traumwelt.

şirket Betrieb

Oldukça büyük bir şirketler.

Ein ziemlich großer Betrieb.

ÖZEL ŞİRKETLER tüm cezaevlerini kar amacıyla işletiyorlardır artık.

PRIVATE GESELLSCHAFTEN betreiben nun entgeltlich alle Zuchthäuser.

şirket Kompanien, Kompanie

Linge Şirketi, kışın ortasında ellerinde yemek olmadan haftalardır orada.

Die Kompanie Linge hat dort wochenlang ausgeharrt, ohne Verpflegung.

Mesa Verde İnşaat diye bir şirkette çalışıyorlar.

Angestellt von einer Kompanie namens Mesa Verde Construction.