şirketinin

Yepyeni bir başlangıç ​​şirket bir teklifi ile ilgili e-postaları elde etti.

Kept immer E-Mails ueber ein Jobangebot bei einer brandneuen Startup-Unternehmen.

Biz bir şirket değiliz. Biz bir topluluğuz.

Wir sind kein Unternehmen, wir sind ein Kollektiv".

Oldukça büyük bir şirketler.

Ein ziemlich großer Betrieb.

Ama temiz bir şirket yürütüyoruz.

Aber wir führen ein sauberes Unternehmen.

Ama kendi yapım şirketinin olduğunu bir bakışta anladım.

Aber ich weiß, Sie haben eine eigene Produktionsfirma.

Hangi şehri hangi şirketin işlettiğini unuttum.

Ich vergesse, welche Korporation welche Stadt leitet.

Bir insan, bir şirket değildir.

Ein Mensch ist kein Unternehmen.

Büyük bir şirket.

Ein großer Konzern.

Büyük bir Britanya şirketi.

Ein großes britisches Unternehmen.

Bir Rus petrol şirketinde yöneticilik yapıyor.

Sie ist Führungskraft bei einer russischen Ölfirma.