şoför için Türkçe-Almanca çeviriler:

Fahrer · Taxifahrer · Chauffeur · Busfahrer · Trucker · diğer çevirileri

şoför Fahrer

Senin birinci sınıf bir şoför olduğunu anlattım ona.

Ich habe ihm gesagt, Sie seien ein erstklassiger Fahrer.

Bilirsiniz işte, kamyon şoförleri, ev hanımları.

Sie wissen schon, LKW-Fahrer, Hausfrauen.

Ama Andy pek iyi bir şoför değil.

Aber Andy ist kein guter Fahrer.

şoför Taxifahrer

Dubin'in şoförünü bulduk, aşağıda bir dolaba kilitlenmiş vaziyette.

Wir fanden Dubins Taxifahrer eingesperrt in einem Wandschrank.

Doris, ben taksi şoförü değilim!

Doris, ich bin kein Taxifahrer!

Taksi şoförü de onunla mı?

Ist der Taxifahrer bei ihr?

şoför Chauffeur

Sadece bir şoför.

Bloß einen Chauffeur.

Ben şoför değilim, bayım.

Ich bin kein Chauffeur, Sir.

Artık şoförü de mi var?

Hat er jetzt einen Chauffeur?

şoför Busfahrer

Otobüs şoförü Asyalı, potasyum seviyesi biraz düşük.

Der Busfahrer ist Asiate, sein Kaliumwert ist etwas niedrig.

Dışarıda şehirde çok İnsan yaşıyor, sosis satıcıları ve Otobüs şoförleri.

Da draußen leben viele Menschen in der Stadt, Würstchenverkäufer und Busfahrer.

Bay Pasquale." Şoför.

Herr Pasqual." Busfahrer.

şoför Trucker

O tanker şoförü beni öldürmeye çalıştı.

Der Trucker wollte mich umbringen.