şurada için Türkçe-Almanca çeviriler:

es · da · dort · dort drüben · diğer çevirileri

şurada es

Şimdi şuraya otur.

Jetzt setz dich.

Defol git şuradan.

Verzieh dich bloß.

Merlin, otur şuraya!

Merlin, setz dich.

şurada da

Küçük bir ganimet burada, küçük bir macera şurada.

Eine kleine Trophäe hier, ein Abenteuer da.

Sanırım şurada bir dikiş izi var.

Ich glaube, da ist eine Fuge.

Şuradaki mavi ceket mi?

Diese blaue Jacke da?

şurada dort

Yarım kilo şeker, yarım kasa viski, ve şuradaki Schermerhorn için zatürree.

Ein Pfund Zucker, eine halbe Kiste Whisky, und Lungenentzündung für Schermerhorn dort.

Şurada bir tabela tütün tüccarı A. Nobbs.

Und Dort ein Schild: TABAKHÄNDLER Albert Nobbs

Bir ceset var bir cobra, şurada.

Dort liegt eine tote Kobra, dort drüben.

şurada dort drüben

Bu kolye de ikinci karısınınmış o da şurada oturuyor.

Diese Kette gehörte seiner zweiten Frau und die sitzt dort drüben.

Hayır. Şurada oturan bayan kıç yalayıcı.

Nein, die kleine Miss Arschkriecherin dort drüben.

Bir ceset var bir cobra, şurada.

Dort liegt eine tote Kobra, dort drüben.