Ablam

Ablam bu aşk birlikteliğini ayarlarken Lollys'in ablası olduğundan bahsetti mi?

Als meine Schwester dieses Liebesarrangement traf, erwähnte sie da Lollys' ältere Schwester?

Hayır, ablam yalan söylüyor!

Nein, meine Schwester hat gelogen!

Adalet istiyorum. Ablam ve çocukları için.

Gerechtigkeit für meine Schwester und ihre Kinder?

Ablam daha iyisini hak ediyor sen de öyle.

Meine Schwester verdient was Besseres. Genau wie du.

Ve bir de ablam için.

Und für meine Schwester.

Jo'nun benim ablam olduğunu biliyorsun değil mi?

Du weißt, dass Jo meine Schwester ist, oder?

Ne oldu, ablam ne diyor?

Was ist, was sagt Schwester?

Chu Jia-Jen benim ablam oluyor da.

Chu Jia-Jen ist meine Schwester!

Jim Perlowe. Bu ablam Claire Dunphy. Merhaba.

Jim Perlowe, das ist meine Schwester, Claire Dunphy.

Hayır, sadece ablam var.

Nein, nur meine Schwester.