Afganistan'da

Afganistan, Tacikistan ve Kırgızistan arasında.

Liegt zwischen Afghanistan, Tadschikistan, Kirgisistan.

Şu anda Afganistan'ın beşte biri Pakistan'ın Kuzeybatı Sınır Bölgesi'nde yaşıyor.

Ein Fünftel lebt inzwischen in Pakistans nord-westlicher Grenzprovinz.

Rusya, Afganistan, Pakistan, İran, Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan Ürdün, İsrail, Mısır.

Russland, Afghanistan, Pakistan, Iran, Irak, Kuwait, Saudi-Arabien, Jordanien, Israel, Ägypten.

Aynen Afganistan'daki kaçırılma olayındaki gibi.

Genau wie der Entführungsversuch in Afghanistan.

Afganistan denilen kaya yığınlarının arasında.

Sondern ein Geröllhaufen namens Afghanistan.

Ordu veterineri, üç kez Afganistan'a gitmiş.

Militär-Veteran, drei Einsätze in Afghanistan.

Afganistan'a hoş geldin.

Willkommen in Afghanistan.

En iyi olan hala Afganistan'da mı?

Ist sein Ältester noch in Afghanistan?

Afganistan, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan bunların hepsi totaliter rejimler.

Afghanistan, Ägypten, Pakistan und Saudi-Arabien, das sind alles Diktaturen.

Peki Taboulistan nerede? Orta Asya'da Afganistan, Tacikistan ve Kırgızistan arasında küçük bir bölge.

Niemand kennt Taboulistan, ein kleines Land in Zentralasien zwischen Afghanistan, Tadschikistan und Kirgisistan.