Alaska için Türkçe-Almanca çeviriler:

Alaska · diğer çevirileri

alaska

Alaska Alaska

Endüstriyel teçhizatlar, ziraat, biyoteknoloji ve görünüşe göre Tanarak, Alaska'da küçük çaplı madencilik çalışmaları var.

Industrielle Hardware, Landwirtschaft, Biotech und offensichtlich eine kleine Bergbauoperation in Tanarak, Alaska.

Oswin Oswald, Küçük Eğlence Yöneticisi, Yıldızgemisi Alaska.

Oswin Oswald, Junior Entertainment Manager, Sternenschiff Alaska.

Rwanda, Afganistan, Alaska.

Ruanda, Afghanistan, Alaska.