Alden

Ben Nelson van Alden.

Ich bin Nelson van Alden.

Sen, ben ve Nelson Van Alden.

Du, ich und Nelson van Alden.

Ama neden John Alden?

Aber warum John Alden?

Alison Ashmore, Penny Hardwick Jackie Alden, Charlie ve Sarah Kendrew.

Alison Ashmore, Penny Hardwick Jackie Alden, Charlie Nicholson und Sarah Kendrew.

Ajan Van Alden.

Agent van Alden.

Ajan Nelson van Alden.

Agent Nelson van Alden.

Özel ajan van Alden.

Special Agent Van Alden,

John Alden bulmam gerek.

Ich muss John Alden finden.

Özel Ajan Van Alden. Milli Gelir Bürosu'ndan.

Special Agent van Alden von der Bundessteuerbehörde.

Laury Jackson, bu Peggy Van Alden.

Laury Jackson, das ist Peggy Van Alden.