Alice

Alice'in suçlamasina nasil karSilik verdin?

Wie entgegneten Sie Alices Anschuldigung?

Teknik olarak Alice'in arkadaşı tabii

Technisch ist sie Alices Freundin.

Şimdi de saf, Alice.

Jetzt sind Sie naiv.

Alice Cooper için kulis kartımız var!

Wir haben Backstage-Pässe für Alice Cooper!

İyi geceler Alice.

Gute Nacht, Alice.

Alice, eve gitmek istiyorum.

Alice, ich will nach Hause.

Ben Alice, Lena'nın kuzeni.

Ich bin Alice, Lenas Cousine.

Alice, buraya gel hayatım.

Alice, komm her, Schatz. Komm.

Bugün Alice Monroe'nun cenaze töreni var.

Heute ist Alice Monroes Beerdigung.

Alice, hayatım, lütfen in oradan aşağıya.

Alice, Schatz, bitte komm da runter.