Almanca için Türkçe-Almanca çeviriler:

Deutsch · deutschsprachig · diğer çevirileri

Almanca Deutsch

Bugün bir uçak geldi, bütün yolcular Almanca konuştu.

Heute landete ein Flugzeug. Alle Insassen sprachen deutsch.

Almanca biliyor musunuz?

Sprechen Sie Deutsch?

Akıcı şekilde Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve İbranice konuşuyor.

Spricht fließend Deutsch, Arabisch, Französisch, Englisch und Hebräisch.

Almanca deutschsprachig

Grete, çoğunlukla Alman kitaplarını çevirir.

Grete übersetzt vornehmlich deutschsprachige Bücher.