Almanlar

Bu Almanlar beni sinir ediyor.

Diese Deutschen nerven mich.

Bu uyuz Almanlar geri mi gelmiş?

Diese nervenden Deutschen sind zurück.

Polonya, Norveç, Hollanda, Belçika ve Fransa istila edildi ve Almanlar Paris'e girdi.

Norwegen, Holland, Belgien und Frankreich überrannt, und die Deutschen marschierten in Paris ein.

Hem Müttefikler hem de Almanlar için bu en uzun gün olacak en uzun gün.

Das wird für die Alliierten, und für die Deutschen der längste Tag sein der längste Tag!

Niye? Mösyö Jacobowsky Almanlar tarafından tutuklanmış.

Monsieur Jakobowsky wurde von den Deutschen verhaftet.

Burada Almanlar, İtalyanlar ve karşı tarafta da Ruslar savaşıyor ve kavganın tam ortasında da İspanyollar.

Hier kämpfen Oeutsche und Italiener und auf der anderen Seite Russen, und die Spanier stehen mittendrin.

Bu maç Almanlar için bir propaganda gösterisi.

Diese Partie ist eine Propagandashow für die Deutschen.

Almanlar neden seni bir Noel süsü gibi astılar o zaman?

Warum haben die Deutschen dich aufgehängt wie Weihnachtsschmuck?

Almanlar için çalışıyorsun. Değil mi?

Du arbeitest doch für die Deutschen?

Almanlar için mi çalışacaksın?

Du arbeitest für die Deutschen?