Amerikan için Türkçe-Almanca çeviriler:

amerikanisch · US-amerikanisch, US · Amerikaner · Amerika · Amerikanerin · diğer çevirileri

Amerikan amerikanisch

Amerikan vatandaşlığına geçmiş birisiniz.

Sie sind ein eingewanderter US-Bürger.

Bir ölü Amerikan takımı.

Ein toter amerikanischer Zug.

Pakistan bir Amerikan nükleer denizaltısına saldırıp batırdı.

Pakistan hat ein US Atom-U-Boot angegriffen und versenkt

Amerikan US-amerikanisch, US

Amerikan vatandaşlığına geçmiş birisiniz.

Sie sind ein eingewanderter US-Bürger.

Amerikan Blacksite Hapishanesi Bering Denizi'nde Bir Yer.

Geheimes US-Gefängnis, irgendwo in der Beringsee

Rooster J. Cogburn, Amerikan komiseri.

Rooster J. Cogburn, US-Marshal.

Amerikan Amerikaner

Siz Amerikanlar da sadece disiplin, disiplin, disiplin dersiniz.

Bei Amerikanern ist alles Disziplin, Disziplin, Disziplin.

Hatırla, biz Amerikan değiliz.

Wir simnd keine Amerikaner.

Bir Amerikan öldü.

Ein toter Amerikaner.

Amerikan Amerika

Burası Amerikanın kış oyunları pisti olmalı.

Dies soll Amerikas Schneespielplatz sein.

AMERİKAN BÜYÜKELÇİLİĞİ AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

BOTSCHAFT DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA

Barnes, Amerikanın en çılgın modasının akıllı mucidi:

Er ist der smarte Erfinder von Amerikas verrücktester Manie.

Amerikan Amerikanerin

Josephine Sullivan adında Amerikan birini bekliyorlar.

Sie erwarten eine Amerikanerin namens Josephine Sullivan.

Ben de Amerikan vatandaşı değilim.

Und ich bin keine Amerikanerin.

Amerikan kadınları gibi cahil değil.

Nicht provinziell wie Amerikanerinnen.