Aortaya

Aortaya uzunca bir çapraz anostomoz yapmamız gerek.

Die Aoarta braucht eine lange, diagonale Anastomose.