Apophis

Apophis'in yeni üssü.

Apophis' neuer Standort.

O halde Apophis de burada.

Dann ist Apophis auch hier.

Gerçek şu ki sizler Apophis'in mahkumlarısınız.

Die Wahrheit ist, Sie sind Apophis' Gefangener.

Apophis'in yılan muhafızları tarafından yakalandı, ve değiştirildi.

Apophis' Schlangenwachen nahmen sie gefangen und veränderten sie.

Onak rak, shel Apophis!

Onak rak, shel Apophis!

Ra, Hathor, Setesh, Heru-ur, Sokar, Cronus ve Apophis'i öldürenler.

Die, die Ra, Hathor, Setesh, Heru-ur, Sokar, Cronus und Apophis töteten.

Apophis sana yalan söyledi.

Apophis hat dich belogen.

Apophis Chulak'a utanç içinde döndü.

Apophis kehrte beschämt nach Chulak zurück.

Apophis ihanetim için beni cezalandırıyor.

Apophis straft mich für meinen Verrat.

Bugün savaşta sen Apophis'e çok iyi hizmet ettin.

Heute in der Schlacht hast du Apophis gut gedient.