Arizona için Türkçe-Almanca çeviriler:

Arizona · diğer çevirileri

arizona

Arizona Arizona

Afrika arıları bu ay Teksas'a ulaşacaklar.. ve iki üç yıl içinde de Arizona'ya.

Die Afrika-Bienen sollen noch dieses Jahr Texas erreichen und in zwei bis drei Jahren Arizona.

Doktor Arizona Robbins. Bu ne demek biliyor musun?

Es ist Arizona Robbins, M.D. Weißt du, was das bedeutet?

Arizona ve şu Colleen denen hemşire hakkında bir şey biliyor musun?

Weißt du etwas über Arizona und diese Krankenschwester Colleen?